niedziela, 13 lutego 2011

Geografia na maturze! Porady dla maturzystów.


Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii.
1. Czytać uważnie treść polecenia. Zwracać szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w
poleceniach. Wskazują one, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź. Na przykład polecenie zaczynające się od sformułowania „wyjaśnij” wymaga szerszego zakresu odpowiedzi niż zaczynające się od słów „podaj” czy „określ”. 
2. Bardzo uważnie analizować wszystkie elementy dołączone do zadań (mapy, wykresy, tabele, rysunki).
Szczególną uwagę należy zwrócić na barwną mapę topograficzną, skalę, w której jest wykonana oraz legendę mapy. Barwną mapę można oderwać wzdłuż perforacji od arkusza egzaminacyjnego.
3. Odpowiadać zgodnie z poleceniem, stosując właściwą terminologię geograficzną. Należy udzielać zwięzłych, ale wyczerpujących odpowiedzi, unikać skrótów myślowych oraz zbyt ogólnych odpowiedzi.
4. Podawać tyle np. cech czy argumentów, ile jest wymagane w poleceniu. Jeśli zdający poda ich więcej,
egzaminator ocenia tylko tyle (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie.
5. W zadaniach wymagających wykonania obliczeń należy je zapisać w miejscu na to przeznaczonym.
dbać o poprawność językową, pisać czytelnie, gdyż egzaminator nie może przyznać punktów za odpowiedź,
której nie jest w stanie przeczytać.
6. Stosować prawidłowo terminologię geograficzną. Przygotowując się do egzaminu należy pracować z atlasem, dzięki temu zapamiętuje się rozmieszczenie ważniejszych obiektów na mapach Polski, poszczególnych kontynentów i świata.
7. Zdający może posiadać na egzaminie (oprócz czarnego długopisu) lupę, która ułatwia pracę z
barwną mapą topograficzną, prosty kalkulator, linijkę.Dodatkowo:

1. Czytać dokładnie nawet proste i krótkie polecenia, a długie polecenia czytać do końca! 
 
2. Odnoś się do tekstu, nie kieruj się indywidualnym punktem widzenia. Gdyż w kluczu może to być nie zapunktowane!
 
3. Bądź precyzyjny!
 
4. Niektórzy maturzyści nie wyjaśniają do końca o co im chodzi. Przeczytaj to co napisałeś jeszcze raz i popraw jeżeli masz wątpliwości,  że egzaminator  będzie wiedział o co Ci chodziło.
 
5. Wykorzystaj każdą minutę jaka Ci przysługuje. Może pod koniec coś sobie przypomnisz co da Ci dodatkowe punkty.
 
6. Nie stresuj się. Nie marnuj na to energii i czasu w trakcie egzaminu! 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz